Toronto | 多倫多
(416) 593-0591
Markham | 萬錦市
(905) 513-8886
Toronto | 多倫多
(416) 593-0591
Markham | 萬錦市
(905) 513-8886
X

想緊貼最新消息?歡迎留下您的電子郵件,我們會為您提供有關泰安旅遊及賭場最新消息。

旅行團 > 加拿大東岸 > 加東金秋楓葉大道賞楓三日遊 (QQQ)

加東金秋楓葉大道賞楓三日遊

 • 乘坐千島遊輪遊船暢遊聖羅倫斯河
 • 翠湖山渡假村, Laurentian 山脈楓林區
 • 歐陸風情的魁北克市古城
 • 遊覽加拿大國都-渥太華 及 北美小巴黎滿地可市
請選擇出發日期
2023 年 9 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2023 年 10 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2023 年 11 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
2023 年 12 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2024 年 1 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
2024 年 2 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
2024 年 3 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2024 年 4 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
2024 年 5 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
2024 年 6 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2024 年 7 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
2024 年 8 月
 • 週日
 • 週一
 • 週二
 • 週三
 • 週四
 • 週五
 • 週六
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • A團 - 滿地可市中心喜來登/萬豪三角洲酒店或同級 | 魁北克豪華古堡大酒店
 • B團 -滿地可市中心喜來登/萬豪三角洲酒店或同級 | 魁北克HILTON OR SAME CLASS
 • C 團 - 滿地可市中心喜來登/萬豪三角洲酒店或同級 | 魁北克3星品牌同級酒店 (贈送一天早餐)
 • 推廣價錢
 • 出發日期:
  -
 • 成人 / 小童:
 • 嬰兒 (兩歲以下):
 • 總額 CAD -
 • 立即報名
 • 出發日期:
  -
 • 成人 / 小童:
 • 嬰兒 (兩歲以下):
 • 總額 CAD -
 • 立即報名
出發日期 9月22,26,29日,10月3,6日
每人價格包稅*
Price/person($CAD)
二人一房
Twin
三人一房
Triple
四人一房
Quad
單人房
Single
A團 $239.85 $184.5 $166.05 $430.5
B團 $184.5 $146.37 $134.07 $355.47

*嬰兒(2歲以下)全免 (不佔座位)

DAY 1 多倫多- 渥太華首都 – 滿地可舊港區 Toronto – Ottawa – Montreal
清晨由多倫多出發, 乘坐豪華旅遊巴士前往加拿大國都-渥太華。到達首都後,在風光秀麗的渥太華河旁,國會山上的哥德復興式古老建築群組成了加拿大的政治中心。 國會大廈,和平塔,廣場上的百年之火, 無不滲透著加拿大歷史悠久和深厚的傳統。 乘遊覽車觀看市區各國領事館, 加拿大總理府, 及總督府. 讓你盡情領略百聞不如一見的首都風采。

其後, 參觀加國規模最大, 遊覽人數最多, 亦是北美洲最古老的文化機構之一的加拿大國家歷史博物館 ($)。 加拿大向世界敞開的窗口展現加國一萬五千年人類歷史的永久性展覽, 了解加拿大的歷史文明立國之本, 和現代文化。徹底更新閣下對加國的全面認識。 令你感覺耳目一新,不枉此行。

稍後, 驅車前往北美小巴黎美譽的滿地可市。滿地可是全加國法式殖民地影響最深遠的地方。留影於瑰麗的洛特丹聖母院大教堂。 這座北美洲最大的聖母院建於1829年, 外觀氣勢宏偉內飾金碧輝煌。 加拿大著名歌星Celine Dion的婚禮當年在此舉行。
傍晚入住滿地可市中心豪華酒店後,團友們可漫步於充滿歐洲風情的小街,品嘗各種美食。

DAY 2 滿地可 – 秋天的童話翠湖山莊 -魁北克市古城區 Montreal – Mt Tremblant Village – Old Quebec City
早上出發前往往享有“東方小班芙”美譽的翠湖山度假村。從每年九月開始,Laurentian 山脈楓林區楓葉大道就開始了它的變裝之旅,從綠色到黃色再到紅色。我們將乘坐豪華大巴穿越這美麗的景色,穿過平原、越過山巒,楓景色彩繽紛,就彷如置身於一個巨大的畫廊!蒞臨翠湖山度假村,一個色彩艷麗、宛如世外桃園、童話般的山村。法式樓房依山而建,充滿歐洲风情。

下午到達北美洲最具歐陸風情的魁北克市古城。 遊覽被聯合國教科文組織系列為世界文化遺產的魁北克古城。 城內錯落有致的700多座17至18世紀的唯美歐式建築, 令你恍如進入一個歐洲古城。 晚餐後,入住魁北克市的酒店。

DAY 3 魁北克 – 千島群島賞楓遊 – 多倫多 Quebec – 1000 Islands scenic cruise – Toronto
清晨乘坐豪華旅遊大巴前往北美八大奇景之一、風景如畫的聖勞倫斯國家公園,搭乘千島湖遊輪 ($),觀賞位於美加邊境的聖羅倫斯河上星羅棋佈的私人島嶼度假勝地,近觀20世紀初斥巨資打造的心形愛情島,傾聽波爾特古堡背後充满浪漫傷感的愛情故事,環顧世界最短的國際橋等秀麗景色。您將陶醉於聖勞倫斯河的濃濃秋意和七彩繽紛的楓葉美景。抵達多倫多,結束3天充分彰顯加拿大楓葉國風采的愉快旅程。
close
app

泰安旅遊APP隆重上線!

為您帶來方便快捷的網上平台,讓您的旅遊更簡單!

下載泰安旅遊APP

qr code

直接下載