Promotional Tours

Eastern Canada Recommandations

Experience Luxury for Less

Ontario and French Canada 3-day Deluxe Tour(YQB)

3 days
Toronto
Kingston、Toronto、Ottawa、Montreal、Quebec
7 days Maritimes Mosaic Tour

7 days Maritimes Mosaic Tour(PEI)

7 days
Toronto
New Brunswick、Nova Scotia、Prince Edward Island、St. John's、Moncton、Halifax、Ottawa、Montreal、Quebec

USA East Recommandations

USA 5-days Discovery

Eastern USA 5-days Discovery Tour(BNN)

5 days
Toronto
Toronto、Boston、New York、Philadelphia、Washington
Eastern USA 4-day Explorer

Eastern USA 4-day Explorer Tour(BYW)

4 days
Toronto
Toronto、Boston、New York、Philadelphia、Washington
New York 3 days tour

New York shopping 3-day Tours (NYC)

3 days
Toronto
Toronto、New York
Chicago Ultimate 3-days Tour

Chicago Ultimate 3-days Tour(ORT)

3 days
Toronto
Toronto
New York Manhattan

New York Manhattan 4-days Shopping Tour(NNN)

4 days
Toronto
Toronto、New York